Agribank Đồng Nai hợp tác truyền thông với báo Tiền Phong

Theo Agribank Đồng Nai, việc hợp tác truyền thông nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về sự phát triển ổn định và bền vững của Agribank Việt Nam nói chung và Agribank Đồng Nai nói riêng, đặc biệt là vai trò chủ lực trong đầu tư cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tuyên truyền hoạt động và đóng góp của Agribank đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và các hoạt động an sinh, xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Huy Trinh, Giám đốc Agribank Đồng Nai cho biết trong 5 năm trở lại đây, Agribank Đồng Nai đã có những đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động, từ đó mang lại nhiều kết quả khả quan như nguồn vốn tăng từ 8.000 tỷ đồng (năm 2009) đến cuối năm 2014 nguồn vốn đã đạt gần 18.000 tỷ đồng(tăng bình quân 21%); dư nợ từ 6.500 tỷ đồng tăng lên gần 9.000 tỷ đồng. 

Agribank cũng đẩy mạnh và mở rộng cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn đưa tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 90% tổng dư nợ.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*