BV Nhi Trung ương không thu tiền gửi xe máy

Ông Trần Văn Học -Trưởng phòng Hành chính BV Nhi TƯ cho biết, sau khi nỗ lực cam kết không nằm ghép, BV Nhi TƯ cũng đã đưa ra quyết định miễn phí tiền gửi xe cho người nhà bệnh nhi trong giờ hành chính nhằm phục vụ người bệnh và người nhà bệnh nhân tốt hơn.

Cụ thể, thời gian miễn phí tiền gửi xe từ 7h đến 12h vào buổi sáng, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hằng ngày.

Đây là một trong những hành động thiết thực, nhân văn góp phần làm hài lòng người bệnh và người nhà bệnh nhân của BV Nhi TƯ.

HN/Báo Gia đình & Xã hội

Leave a comment

Your email address will not be published.

*