Chính phủ thúc giục sớm có quy định bán cổ phần theo lô

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh về xử lý kiến nghị, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo cho rằng việc thoái vốn theo lô có thể giúp tìm kiếm nhà đầu tư lớn, có đủ tiềm lực, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì xây dựng theo hướng làm rõ tính thực tiễn, mục đích, ý nghĩa và nguyên tắc của việc bán cổ phần theo lô. Quy định cần bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền lợi của người lao động.

“Việc xác định giá trị phần vốn Nhà nước để bán cổ phần theo lô cần thực hiện thông qua các tổ chức định giá chuyên nghiệp, theo nhiều phương pháp để có sự lựa chọn tối ưu. Hình thức bán cổ phần theo lô phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó chủ yếu là đấu giá công khai”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Đến nay, việc bán cổ phần theo lô đã được thực hiện ở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và thí điểm đối với một số trường hợp cá biệt và bước đầu thành công.

Tại cuộc họp về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước cuối tháng 3, việc bán cổ phần theo lô đã được Bộ trưởng Giao thông vận tải đề nghị áp dụng rộng rãi với nhiều danh nghiệp khác ngoài SCIC.

Hiện Bộ Giao thông cũng đang đề nghị Chính phủ cho bán theo lô với phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ôtô, cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý, những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng thì trình Thủ tướng ban hành ngay giữa tháng này để sớm có căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện; những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ thì cơ quan điều hành sẽ thảo luận trong phiên họp thường kỳ tháng 5/2015 để ban hành Nghị quyết.

Chí Hiếu

Leave a comment

Your email address will not be published.

*