Gỡ rắc rối cho Windows 7 Ultimate 64

Máy tôi đang chạy Windows 7 Ultimate 32-bit. Vì ổ cứng có hiện tượng bet nhiều nên thêm một ổ cứng nữa và cài Windows 7 Ultimate 64-bit, có nghĩa là 2 ổ cứng, ổ cũ 32-bit làm dữ liệu để sử dụng. Nhưng bây giờ các phần ứng dụng như word, exel… lấy từ ổ 32-bit và các ứng dụng khác kể cả AVG diệt virus không thể sử dụng được. Lấy file setup cài lại các ứng dụng này cũng không được. Tôi biết có thể là do giữa 64-bit và 32-bit cần một cái gì đó để kết nối khi sử dụng các số liệu từ ổ cũ 32-bit.

Bác nào biết chỉ xin chỉ giáo cho tôi được thông tỏ. Xin cảm ơn nhiều.

Le Hung Sonhungsonchuvan@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published.

*