Kim Lý sánh đôi Tóc Tiên dự sự kiện

Ảnh: Hải Nguyễn, Nghĩa Lương

Leave a comment

Your email address will not be published.

*