Ly khai Ukraine

Quân ly khai và chính phủ đã liên tiếp cáo buộc nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn Minsk. Quân ly khai và chính phủ đã liên tiếp cáo buộc nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn Minsk.

Trước đó, ông Klimkin nói rằng Ukraine không công nhận cuộc bầu cử đã diễn ra vào ngày 2/11/2014 tại vùng Donbass, và Kiev “không được hội đàm với những đại diện từ Lugansk và Donetsk”. Ngoại trưởng Ukraine nói rằng: “Chúng tôi muốn một cuộc bầu cử và những người đại diện hợp pháp. Chúng tôi phải đảm bảo rằng cuộc bầu cử tiếp theo sẽ được các tổ chức quốc tế công nhận và OSCE sẽ theo dõi quá trình này”.

“Dường như Klimkin không đọc những điều khoản trong gói thỏa thuận được ký vào ngày 12/2 tại Minsk”, ông Pushilin cho biết. “Điều 4 và 12 trong thỏa thuận Minsk ghi rằng chính quyền Ukraine phải bàn thảo với các đại diện của vùng Donbass về vấn đề chuẩn bị bầu cử và thực hiện các thủ tục cần thiết. Điều đó có nghĩa là các cuộc bầu cử mà Klimkin nói đến trước khi được tổ chức phải có cuộc hội đàm với chúng tôi”.

Ngày 12/2, nguyên thủ bốn nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã có một cuộc đàm phán căng thẳng tại thủ đô Minsk ở Belarus.  Cuộc hội đàm này đã kéo dài 14 tiếng, đồng thời một cuộc họp khác của Ủy ban Hòa giải tại Ukraine cũng được tổ chức.

Kết quả của các cuộc đàm phán này là, thỏa thuận Minsk đã được bốn nước thông qua, theo đó một lệnh ngừng bắn được áp dụng ở miền Đông Ukraine, vũ khí hạng nặng của các bên phải được rút lui, tù binh hai bên sẽ được trao trả, đồng thời thực hiện bầu cử tại vùng Donbass và một cuộc cải tổ bộ máy hành chính Ukraine phải được thực thi.

Quân đội Ukraine và quân ly khai Donetsk và Lugansk đã liên tiếp cáo buộc nhau vì đã vi phạm lệnh ngừng bắn tại vùng Donbass.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*