Phú Quang xúc động trước sự ủng hộ của khán giả

Ảnh: Kim Ngân

Leave a comment

Your email address will not be published.

*