Ý nghĩa những tên gọi

Trong cuốn sách do các cán bộ Bảo tàng Hồ Chí minh biên soạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh có 173 tên gọi, bút danh và bí danh. Năm 1919, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc với ý nghĩa một người yêu nước. Trong thời gian học tại trường Quốc tế Lenin, Liên Xô, người lấy bí danh là Lin. Trên thẻ căn cước khi bị bắt tại Hong Kong, người có tên Tống Văn Sơ. Năm 1941, trở về nước bắt đầu một thời kỳ hoạt động cách mạng mới, tên người là Hồ Chí Minh.

Mỗi cái tên đều gắn với những sự kiện lịch sử, những bước ngoặt trong hành trình cứu nước của Người, trong từng chặng đường của cách mạng Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*